Lärmiljöer

Kulturlandskap

Regionen Västnyland är rik på kulturlandskap, värdefulla byggda kulturmiljöer, besöksmål, hantverkartraditioner och konstnärlig aktivitet. Vi har tillgång till mångsidiga lärmiljöer. Ett museibesök tillsammans med en museipedagog eller genom ett besök hos en formgivare eller professionell konstskapare kommer eleven i kontakt med både konstnärliga alster och kreativa yrken. Det finns mycket spännande att upptäcka, göra och lära sig! 

Kulturhistoria

Våra kulturhistoriska specialmuseer, hembygdsmuseer i landsbygds- eller bruksmiljö, borgar och herrgårdar samt enskilda entreprenörer erbjuder publikverksamhet och skräddarsydda helheter för bl.a. skolor. Några exempel på teman att fördjupa sig inom är badhuskultur i Hangös stadsbild, krigshistoria vid Frontmuseum i Lappvik eller i Igor museet i Ingå, keramikkonst vid KWUM i Fiskars och kulturhistoria vid Dagmarskällan. Alvar Aaltos arkitektur blir bekant i Villa Skeppet och Helene Schjerfbecks konst i museikvarteret i Ekenäs samt cirkuskonsten genom det kommande specialmuseet i Karis. En tidsresa är ett fint sätt att göra eleverna delaktiga i undervisningen. Ekenäs skärgårds nationalpark eller Svartådalen med sin växtlighet och fisktrapporna är också utmärkta forskningsobjekt för skolklasser. 

Publikarbete

Tanken bakom olika organisationers publikarbete är att alla ska få en möjlighet att uppleva sin rika historia och sitt kulturarv och bekanta sig med de olika konstformerna. Publikarbetet är det som gör lärmiljöerna tillgängliga. Utöver minnes- och museiorganisationer, bibliotek och arkiv finns det ett mångsidigt kluster av aktörer i regionen som erbjuder innehåll för skolor och daghem. Skolor och daghem besöks av både regionala och nationella teater-, film-, – litteratur- och musikorganisationer samt professionella inom övriga konstformer med föreställningar, verkstäder och skräddarsydda pedagogiska kortkurser eller dramaguidningar, tävlingar och inlärningsspel. Också lärare vid konst- och musikskolor gör skolbesök med intressanta instrumentpresentationer eller andra smakbitar. 

Beställare

Tjänsteutbudet hittas här på ingångssidan. Om ett innehåll är gratis för skolor och daghem betyder det att tjänsteproducenten skött om att utbudet subventionerats via crowd funding -metod, sponsormedel eller allmännyttiga stiftelser och fonder. Beställare för de olika skol- och dagispaketen kan vara bildningssektor, centralförvaltning, kulturtjänster, ungdomstjänster, bibliotek, kulturinstitut, Hem och skola, andra guide-, kultur- eller stödföreningar, barnkulturcenter eller någon annan organisation eller koncern som vill donera en kulturupplevelse.

Kulturbrickan tipsar om lärmiljöer

Pedagogiska utfärder

Byggda kulturmiljöer av riksintresse i Västnyland

Kreativa lärplattformar

Inget evenemang hittades!