Tips

Utbud av metodhandböcker

Här hittar du som pedagog det samlade utbudet av metodhandböcker inom olika ämnen och teman då du själv vill inkludera en konstnärlig metod i undervisningen.

En kommun kan främja konst- och färdighetsämnen inom skola och
småbarnspedagogik genom att göra upp en sk. plan för kulturfostran. Det betyder att
konst och kultur ingår i elevens skoldag som en del av lektionernas innehåll. En plan
görs upp i samråd mellan bildningssektorn och kultursektorns olika konst- och
kulturorganisationer. Läs också vad som sägs om kulturfostran i kulturlagen.

Elevbesök till konstinstitutioner

I Finland finns det nationella konstprogrammet Konsttestarna som alla elever i årskurs åtta i landet tar del av. Läs mera om Konsttestarnas besök till nationella och regionala kulturinstitutioner.

Hobbyverksamhet

Eleven får också prova på olika konstgrenar genom hobbyverksamhet som ordnas mellan lektionerna eller efter skolan.

Hitta till regionens konstskolor

Då eleven önskar fördjupa sig ytterligare inom en konstform erbjuds mångåriga utbildningsprogram inom grundläggande konstundervisning i konstskolorna. Dessa verkar i många fall regionalt över kommungränserna (se exempel nedan).

BILDKONST

ekorre_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Kulturinstitutet: Bildkonstskolan Colorikus, Bildkonstskolan i Ingå

MUSIK

musikbjornen_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Kulturinstitutet/ Musikinstitutet (24 instrument, eller sång)

DANS

dans_flamingo_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Dansinstitutet Hurja Piruetti, Inkoon showtanssijat och Baletti- ja Liikuntakoulu Hannele Soulasmaa

ARKITEKTUR

arkitekturbäver_transp_300

Arkitekturskolan Arkki för 4-19-åringar 

MEDIA- OCH SAMFUNDSKONST

kaniner_transp_300

Läromedel via AV-ARKKI för undervisningen i konst- och mediefostran.

TEATER

teaterkatten_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Kulturinstitutet/ Teaterskolan Konfetti Teatterikoulu

LITTERATUR OCH ORDKONST

ordkonstigelkott_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Sydkustens ordkonstskola 

CIRKUS

cirkus_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Cirkusskolan vid Dansinstitutet Hurja Piruetti 

SLÖJD, HANTVERK

hantverk_spindel_transp_300

Studier inom ämnet erbjuder Taito Uusimaa ry / Nylands hantverk r.f.