Om oss

Regionutvecklingsprojektet Kulturbrickan 2020-2022 är Västnyländska kultursamfundets femte EU-projekt. Projektet utvecklar tjänster inom kulturfostran och skapar en tjänsteplattform på webben. Målet är att göra tredje sektorns tjänster inom konst-, kultur-, kulturarvs- och miljöfostran tillgängliga för bildningssektorn i Hangö, Raseborg och Ingå samt sprida goda modeller. Pilotprojektet arbetar för en jämlik kulturfostran i västnyländska kultur- och lärmiljöer och synliggör utbudet av innehåll planerade för grundskola och småbarnspedagogik. Projektet dras av Pamela Andersson, barnkulturkoordinator vid Västnyländska kultursamfundet r.f.  

Projektet Kulturbrickan

Projekt: Kulturbrickan – ett komplement till kulturläroplan

Program: Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020

Åtgärd: 7.6 Kultur- och naturarv

Delåtgärd: Kultur- och naturarvet, utveckling

Leadergrupp: Pomoväst rf

Område där projektet genomförs: Lokal/Regional

I projektet Kulturbrickan utvecklas pedagogiska kulturtjänster, skol- och dagispaket inom kulturfostran. Projektet erbjuder individuellt stöd till områdets konst- och kulturorganisationer för att produktifiera föreningarnas tjänster i samarbete med pedagoger. Projektet tar också fram en tjänsteplattform gigleapp/kulturbrickan (för till sidan hem) där utbud av pedagogiska tjänster samlas och görs tillgängligt. Kulturbrickans utbud skapas för att komplettera kommunernas program inom kulturfostran och bildar ett öppet utbud att välja bland, för att fördjupa sig inom olika ämnen och lära sig om det lokala kulturarvet.  Här på webbsidan kulturbrickan.fi  samlas dessutom olika nyttigametodhandböcker och tips för pedagoger och lärmiljöer.

Projekttiden är 1.4.2020-30.9.2022. Den totala budgeten uppgår till 96 985,02 euro. Projektet förverkligar målsättningar inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020. Hela staden betraktas som inlärningsmiljö, en jämlik tillgång av tjänster och fullföljandet av medborgarens kulturella rättigheter stipulerade i kulturlagen och barnkonventionen samt stärkandet av näringar inom landsbygdsområden står som grund. 

Arbetspaket 

I projektet genomförs fyra arbetspaket som löper parallellt. Produktifieringen av tjänster sporrar och främjar ibruktagandet av nya metoder och ett ökat samarbete mellan olika tjänsteproducenter samt över kommungränser. Projektet vill skapa en grund för långsiktigt arbete kring kulturfostran, konst- och färdighetsämnen i skola och småbarnspedagogik, och på så vis stärka elevens kulturkompetens, främja lokal förankring och identitet.

Projektets fyra arbetspaket: 1) För tredje sektorns aktörer ordnas konsultationer, webbinarier, pilotverkstäder samt studiebesök. 2) För kommunal bildningssektor ordnas webbinarier och användarverkstäder med behovskartläggning. 3) Med användargrupperna planeras, testas och färdigställs tjänsteplattformen prototypdatabasen gigleapp/kulturbrickan (kulturorganisationer och bildningssektor). 4) Projektet uppföljs och redovisas. Se kalender för informtion om webbinarier, pilot- och användarverkstäder. 

Den digitala tjänsteplattformens lanseras 2022. Också enskilda tjänster inom kulturfostran tas fram av pilotgrupper och testas samt utvärderas genom lärar- eller elevomdömen. Tjänsteplattformen Kulturbrickans utbud för förmedling av tjänster utvecklas långsiktig. Ett tiotal organisationer deltar i uppbyggandet genom talkoinsats under projekttiden. 

Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av representanter från organisationer, kommunerna och tangerande projekt: Västnyländska kultursamfundet r.f. lärare Lars-Peter Lampenius, ordförande, Annette Ström, verksamhetsledare, Gun Oker-Blom, utredare FM / Fredrik Åberg, rektor Hangö Sommaruniversitet, Annika Pråhl, sakkunnig inom kulturområdet, Emi Ingo, museichef, Fiskars hembygdsförening r.f., Jennika Friman, kulturdirektör, Hangö stad, Lotta Lerviks, kultursekreterare Raseborgs stad, Regina Ekblom, kultursekreterare Ingå kommun / Karolina Grop-Nordström välfärdskoordinator Ingå kommun, Anna Buss, övningsövningsdaghem ÅA Vasa, Jari Salminen, opetuspäällikkö, Raaseporin kaupunki, Tiina Susiluoto, ansvarig kulturproducent, Annegården vid helsingfors stad, Annina Ylikoski, koordinator, Österbottens barnkulturnätverk BARK, Österbottens förbund, utvecklingschef Monica Martens-Seppelin/ platschef Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund.