Kontakt

Pamela Andersson

Projektledare
Barnkulturkoordinator
tfn 044-7879740
pamela.andersson@luckan.fi

Anette Ström

Administration
Verksamhetsledare
tfn 044-339 0176
annette.strom@luckan.fi

Emi Ingo

Projektproducent
Kulturbrickan projekt
tfn 044-7922690
emi.ingo@luckan.fi

Verkstäder, översättningar: Pia Johansson, service designer

Kulturbrickan.fi: Richard Tengström, programmerare 

Fotografer: Johan Ljungqvist / Multifoto, Kjell Svenskberg, Roland Öster

Illustrationer: Anni Pöyhtäri / Frisko Design 

Tjänsteplattformen Gigleapp/kulturbrickan: 

Inkeri Borgman, koordinator, Janne Matilainen, planerare

© 2022 Västnyländska kultursamfundet r.f.