[hfe_template id='14']

Exempel Rubrik

"Lägg till rubrik här"

Regionen västra Nyland är rik på kulturlandskap, värdefulla byggda kulturmiljöer, besöksmål, hantverkartraditioner och konstnärlig aktivitet. Vi har tillgång till mångsidiga lärmiljöer. Ett museibesök tillsammans med museipedagogen eller ett studiobesök där formgivare och professionella konstskapare arbetar förmedlar en kontakt med både konstnärliga alster och kreativa yrken. Det finns mycket spännande att upptäcka, göra och lära sig! 

Våra kulturhistoriska specialmuseer, hembygdsmuseer i landsbygds- och bruksmiljö, borgar och herrgårdar eller enskilda entreprenörer erbjuder publikverksamhet och skräddarsydda innehåll för bl.a. skolor. Några exempel på teman att fördjupa sig inom är badhuskultur i Hangös stadsbild, krigshistoria vid Frontmuseum i Lappvik eller Igor museet i Ingå, keramikkonsten vid KWUM i Fiskars eller kulturhistoria vid Dagmarskällan. Alvar Aaltos arkitektur blir bekant i Villa Skeppet och Helene Schjerfbecks konst i museikvarteret i Ekenäs eller cirkuskonsten, som får sitt specialmuseum i Karis. En tidsresa är ett fint sätt att göra eleverna delaktiga i undervisningen. Ekenäs skärgårds nationalpark eller Svartådalen med sin växtlighet och sina fisktrappor är också utmärkta forskningsobjekt för skolklassen. 

Tanken bakom olika organisationers publikarbete är att alla ska få tillgång till sin rika historia och sitt kulturarv och bekanta sig med konstformerna. Publikarbetet är det som gör lärmiljöerna tillgängliga. Utöver minnes- och museiorganisationer, bibliotek och arkiv finns det ett mångsidigt kluster av aktörer i regionen som erbjuder innehåll för skolor och daghem. Både regionala och nationella teater-, film-, – litteratur- och musikorganisationer och professionella inom övriga konstformer besöker skolor och daghem med föreställningar, verkstäder och skräddarsydda pedagogiska kortkurser eller dramaguidningar, tävlingar och inlärningsspel. Också lärare vid konst- och musikskolor gör skolbesök med intressanta instrumentpresentationer eller andra smakbitar. 

Tjänsteutbudet hittas här på ingångssidan. Om ett innehåll är gratis för skolor och daghem betyder det att tjänsteproducenten skött om att utbudet subventionerats via crowd funding -metod, sponsormedel eller allmännyttiga stiftelser och fonder. Beställare för de olika skol- och dagispaketen kan vara bildninsgssektor, centralförvaltning, kulturtjänster, ungdomstjänster, bibliotek, kulturinstitut, hem och skola, andra guide- kultur- eller stödföreningar, barnkulturcenter eller någon annan organisation eller koncern som vill ge en kulturgåva. 

Kulturbrickan tipsar om lärmiljöer

Lärmiljö 1

Lärmiljö 2

Lärmiljö 3

Lärmiljö 4

Lärmiljö 5

Lärmiljö 6

Lärmiljö 7

Lärmiljö 8