Hela skolan dansar / Koko koulu tanssii (esittelyt suomeksi) 

 

 

 

 

 

 

Professor, forskare Eeva Anttila

PROGRAM – OHJELMA  

Eeva Anttila – Kroppsligt lärande och Koko koulu tanssii-projektet (1h) 

Frågor och diskussion / Kysymykset ja keskustelua (15 min.)

Katja Köngäs – Dansprojekt i skola (30 min.) 

Frågor och diskussion / Kysymykset ja keskustelua (15 min.)

Professor Eeva Anttila från Konstuniversitetet berättar om kroppsligt lärande och hur konst kan nyttjas i undervisningen (1h). Anttilas forskning handlar speciellt om kroppslighet i inlärningen, växelverkan och danspedagogikens betydelse för att stödja grundskolans verksamhetskultur och en funktionell, multisensorisk pedagogik som skapar gemenskap. ”Att föra fram olika röster och uttryck är en av demokratins grundstenar.”

Presentation / Esittely https://www.artsequal.fi/researchers/-/asset_publisher/pZHcF3loFobg/content/artsequalin-tutkijaesittelyssa-eeva-anttila

Evenemanget är avslutat.

Senaste kommentarer