Escape rooms – vad kan det ge mig? (DEL 2)

Fortbildare är Linda Mannila från Digismart

Regionutvecklingsprojektet Kulturbrickan erbjuder fortbildning för kulturarbetare, -producenter och pedagoger.

 

PROGRAM – OHJELMA  

FRE 21.5 Del 1 kl. 14-15 INTRODUKTION (60 min.)

FRE 4.6 Del 2: kl .14-15:30 (90 min.)

FRE 11.6 Del 3: kl. 14-15:30 (90 min.)

 

Escape rooms – vad kan de ge mig? 

Escape rooms har tagit världen med storm och allt fler hittar fascinationen i att bli inlåsta i ett rum och tillsammans försöka ta sig ut under tidspress. Det har också blivit allt mer populärt att använda sig av escape room-liknande aktiviteter som motiverande inslag för lärande – inte så att man låser in deltagarna i ett rum, utan genom att skapa helheter som låter deltagarna klura på ledtrådar och lösa problem tillsammans. 

Under den här kortkursen funderar vi på hur man kan bygga escape-upplevelser digitalt eller i ett format som kombinerar det fysiska med det digitala. Vi bekantar oss med olika problemtyper och verktyg som man kan använda för att skapa varierande aktiviteter och du får även planera och bygga ett eget escape room med hjälp av Google Forms och Sites. Månne vi andra lyckas ta oss ut ur just ditt rum?

Vi träffas via Zoom, anmäl dig till den tredelade fortbildningen här: https://bit.ly/3vkrd3z

Evenemanget är avslutat.

Senaste kommentarer