Meistä

Västnyländska kultursamfundet r.f käynnisti vuonna 2020 viidennen EU-hankkeensa.
Hanke kehittää kulttuurikasvatuksen palveluita ja luo digitaalisen palvelualustan verkkoon. Tavoitteena on tehdä kolmannen sektorin taide-, kulttuuri, – kulttuuriperintö ja ympäristökasvatuksen palvelut hyödynnettäväksi sivistystoimialalle Hangossa, Raaseporissa ja Inkoossa, sekä jakaa hyviä toimintamalleja eri toimijoiden välillä. Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoista kulttuurikasvatusta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, Länsi-Uudenmaan kulttuuriympäristöissä. Hanketta johtaa Pamela Andersson, lastenkultuurikoordinaattori Västnyländska kultursamfundet r.f.

Hankkeen numero: 109375

Hanke: Kulttuuritarjotin – täydennystä kulttuuriopetussuunnitelmaan

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Toimi: 7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Alatoimenpide: Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehitys
Johtoryhmä: Pomoväst rf

Alue, jolla projekti toteutetaan: Paikallinen / Alueellinen

 

Kulttuuritarjotin hanke kehittää kouluille ja päiväkotiryhmille pedagogisia kulttuuripalveluita ja -paketteja kulttuurikasvatuksen tueksi. Hanke tarjoaa henkilökohtaista tukea alueen yhdistyksille ja järjestöille auttamalla tuotteistamaan palveluita yhdessä opettajien kanssa. Hanke kehittää myös kulttuuritarjotin.fi/kulturbrickan.fi palvelualustan gigleapp/kulttuuritarjotin (koti -sivulle), jonne kootaan valikoima käytettävissä olevista kuttuuripalveluista. Kulttuuritarjotin hanke täydentää kuntien kulttuurikasvatusohjelmaa ja rakentaa samalla mahdollisuutta syventää eri aiheiden tuntemusta sekä tarjoaa mahdollisuuden oppia paikallista kulttuuriperintöä. Kulttuuritarjotin.fi -sivustolle kerätään myös menetelmäkäsikirjoja ja hyödyllisiä vinkkejä opettajille sekä oppimisympäristöille.

Hankekausi on 1.4.2020-30.9.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 96 985,02 euroa. Hankkeessa toteutuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet.
Koko kaupunki oppimisympäristönä, palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus, kulttuurilakiin ja lasten oikeuksien yleissopimukseen kirjatut kansalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja liiketoiminnan vahvistaminen maaseudulla ovat hankkeen perusta.

Työpaketit

Kulttuuritarjotin hankkeessa toteutetaan neljä työpakettia, joita edistetään rinnakkain hankkeen aikana. Palveluiden tuotteistamisen lisäksi hanke kannustaa kuntia investoimaan systemaattisempiin kulttuurikasvatuksen ohjelmiin varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Hanke edistää uusien menetelmien käyttöönottoa, kannustaa yhteistyötä yli kuntarajojen ja haluaa luoda perustan pitkäaikaiselle kulttuurityölle. Kulttuurikokemukset ja kulttuurielämykset vahvistavat oppilaan identiteettiä ja juurruttavat paikallistuntemusta sekä parhaassa tapauksessa avaavat oven yksilön elinikäiseen suhteeseen paikalliseen kulttuurialueeseen.

Hankkeen työpaketit ovat: 1) Konsultointeja, webinaareja, pilottityöpajoja ja opintokäyntejä, järjestetään kolmannelle sektorille, 2) konsultointeja, webinaareja, verkostoitumistapaamisia, käyttäjätyöpajoja ja tarvekartoituksia, järjestetään kuntien sivistystoimialalle

3) Kulttuuritarjotin.fi sivuston ja tietokannan prototyypin suunnittelu ja rakentaminen sekä prototyypin testaaminen ja viimeistely yhteistyössä käyttäjien kanssa (kulttuurijärjestöt palveluntarjoajina ja koulutusala käyttäjänä), 4) Hankkeen seuranta ja raportointi. Kalenterista löydät enemmän tietoa webinaareista, pilottityöpajoista ja käyttäjätyöpajoista.

Palveluiden digitaalinen alusta lanseerataan vuonna 2022. Yksittäisiä kulttuurikasvatuksen palveluita kehitetään pilottiryhmissä sekä testataan ja arvioidaan opettaja – tai oppilasarvioinneilla. Kulttuuritarjottimen palveluntarjontaa kehitetään pitkällä aikavälillä. Noin kymmenen organisaatiota osallistuu palvelun kehittämiseen hankkeen aikana.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä koostuu organisaatioiden, kuntien ja muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden  edustajista: Västnyländska kultursamfundet r.f. opettaja Lars-Peter Lampenius, puheenjohtaja, Annette Ström, toimintapäällikkö, Pamela Andersson, Kulturbrickan hankekoordinaattori; Gun Oker-Blom, tutkija FM / Fredrik Åberg, rehtori Hangon kesäyliopisto, Annika Pråhl, kulttuurialan asiantuntija, Emi Ingo, museojohtaja, Fiskars hembygdsförening rf, Jennika Friman, kulttuurijohtaja, Hankon kaupunki, Lotta Lerviks, kulttuurisihteeri Raaseporin kaupunki, Regina Ekblom, Inkoon kunta / Karolina Grop-Nordströmin hyvinvointikoordinaattori Inkoon kunta, Anna Buss, övningsdaghem ÅA Vaasa, Jari Salminen, opetuspäällikkö, Raaseporin kaupunki, Tiina Susiluoto, vastaava kulttuurituottaja, Annantalo Helsingin kaupunki, Annina Ylikoski, koordinaattori, Österbottens barnkulturnätverk BARK, Österbottens förbund, Kehityspäällikkö Martens-Seppelin / työmaapäällikkö Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund.